herbaty i kawy swiata mandaryn

herbaty i kawy swiata mandaryn

przywództwo Obecność

Zdaję sobie sprawę, że coraz dalej, zarówno osobiście i profesjonalnie w swojej karierze jest dla ciebie ważne, więc przytaczam wiele prawdziwych klawiszy przyspieszyć wykonawczą przywództwa sukcesu.

To bardzo proste: jesteś kluczem do własnego sukcesu! Można komunikować się z Prezesa Zarządu lub swojej żony. To nie ma znaczenia. Obecność projekcji, a to liczy się ogromnie, będą miały bezpośredni wpływ na poziom sukcesu Cię tak mocno pragnienie.

Chociaż może być zarówno dobrze zorientowani i dobrze przygotowane w kwestii tego, co zawsze będzie miała precedensu to niewerbalne zachowanie. Ten niewerbalne zachowanie wynika z poczucia siebie - koncepcje trzymasz prawda o tobie. A jeśli sprzedajesz coś z zupełnie nowej koncepcji do produktu innowacyjnego, wypada, aby zwiększyć świadomość własnego, unikalnego, ponieważ sama obecność wpłynie na sukces.

Według najlepszych rekruterów obecność przywództwo jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem w zdolność stania się kierowniczym. Podczas pielęgnacji danej osoby i strój kształtować jak on lub ona postrzegana obecność wymaga czegoś więcej niż tylko fizyczna.

Dobrze jest spojrzeć na swoje umiejętności poziomów ufności, energetycznych i komunikacyjnych, ponieważ są one niezbędne. Kierownictwo z obecności dochodzić do siebie, oferują karty jako pierwszy, zadawać pytania i pojawiają się zainteresowani. Są pewni siebie i łaskawy i może prowadzić rozmowy z ludźmi na różnych poziomach.

Według 160 najlepszych rekruterów wykonawczych obecność jest pakiet ośmiu kluczowych czynników:

O ostrości (zaangażowanie w dłuższej perspektywie i duży obraz) 93,4% *

O Intelekt (możliwość przeglądania problem z wielu różnych perspektyw) 89,5%

O charyzmę (możliwość wykazania intensywność i pozostają opiekuńczy) 86,9%

O Communication Skills (jak się komunikować, a nie tylko to, co komunikują) 82,9%

O Passion (nie ma przywódcy niechętnie) 81,7%

O Kultura Fit (wykazać głębokie poczucie wartości organizacji) 76,8%

O Poise (spokojny spokój we wszystkich sytuacjach biznesowych) 74,5%

O Wygląd (ustawy o udział w strój i pielęgnacyjne) 68,1%

* Liczba ta wskazuje procent rekruterów, którzy wskazali, że czynnik ten był bardzo ważny przy określaniu kandydata "Obecność wykonawczego," From The Road to CEO, Sharon Vörös.

Dlaczego nie wziąć ten jeden tydzień się do zwrócenia uwagi na rolę, jaką twoje poczucie o swojej Jaźni jest obecnie odgrywają w realizacji własnego sukcesu? Jaki poziom obecności lidera pan obecnie projekt? Można nadal rosnąć i poprawić? Jak można być uczciwym, aby wprowadzić zmiany niezbędne do poprawy.

- autor artykułu