herbaty rozgrzewajace

herbaty rozgrzewajace
Diagnoza jest również za pomocą obrazowania diagnostycznego, takich jak dopplerowskiej ultrasonografii przezpochwowej (USG lub USA), często wykorzystywanego jako początkową ocenę na masę miednicy. USA jest pomocne w ustalaniu łagodne zmiany chorobowe jajnika, takie jak torbiele proste od tych, które wydają się bardziej złośliwe, takie jak skomplikowanych guzów litych. Inne tryby obrazowania radiologicznego użyteczne dla diagnosty są skanowania i gadolin podwyższonych MRI CT.

Leczenie zwykle obejmuje (po dokładnej diagnostyki i inscenizacji) wycięciu guza masowej / chirurgicznie. W zależności od stadium choroby innych narządów może być usunięta, na przykład dodatek jest zwykle usuwany ze względu na potencjalny cel przerzutów. Po usunięciu nowotworu, chemioterapia zazwyczaj inicjuje połączenie platyny i środki taksoidów. Karboplatyna i taksolu są dwa środki chemioterapeutyczne, które są często stosowane. Dla tych kobiet, poza ich wieku rozrodczym, całkowita histerektomia jest często uważane, natomiast radioterapia jest zarezerwowana dla choroby paliatywnej i utrzymującego się, że pojawia się ponownie po pułku chemioterapii.

herbaty rozgrzewajace

Rokowanie jest nieco skomplikowane, ponieważ opiera się na ocenie zaawansowania choroby, a także w stopniu histologicznym (typ nowotworu etiologii), które zazwyczaj odgrywa rolę w częstości nawrotów. Na przykład, rak jajnika (histologicznie) ma niski potencjał złośliwy jeśli zdiagnozowano na etapie I oraz ma 95 - 99% współczynnik przeżycia na 10 lat.

herbaty rozgrzewajace

Badania przesiewowe w kierunku raka jajnika powinny obejmować roczne badanie fizykalne i skierowane egzaminów markerów i obrazowania tylko w uzasadnionych przypadkach. Rutynowe badania przesiewowe z CA 125 otrzymując zbyt wiele wyników fałszywie dodatnich i strzela zbyt wielu nowotworów wcześnie, aby być dobrym ogólnie test przesiewowy.

- autor artykułu