herbaty twinings sklep

herbaty twinings sklep

Etap IIB-IVA

Miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy (stopień II B, III, IVa), radioterapię tradycyjnie jest metodą z wyboru.https://przystanznami.pl/12-specjalisci

Do leczenia promieniowaniem sam, 5-letnie przeżycia podobno są 65-75%, 35-50% i 15-20% dla stadium IIB, III i IVa, odpowiednio.

Obróbka rozpoczyna się od przebiegu radioterapii zmniejszenie masy guza w celu umożliwienia późniejszego stosowania do jam ciała.wyposażenie sklepów Brachyterapia jest dostarczane z wykorzystaniem zdalnego ładowania źródeł aplikatorów, które są wprowadzane do jamy macicy i pochwy.

W połączeniu chemioterapii oraz radioterapii raka szyjki macicy

Ostatnio, w raporcie z 3 dobrze przeprowadzonych badaniach jednoczesnej radiochemioterapii zmienił standard opieki w tej grupie pacjentów.

W badaniu Radiation Therapy Oncology Group, 403 pacjentów z nieporęcznych IB i IIB-IVA nowotworów zostali losowo przydzieleni do jednej dziedzinie radioterapii do miednicy i paraaortic lub radioterapii miednicy przy równoczesnym cisplatyny i fluorouracylu. Stawki zarówno przeżycia wolnego od choroby i całkowitego przeżycia były istotnie wyższe w grupie, która otrzymała leczenie skojarzone.

Rose i współpracownicy przeprowadzili Gynecologic Oncology Group (GOG) Próba dla pacjentów z etapu II B, III lub raka IVA porównując kombinację promieniowania z 3 różnych trybów chemioterapii (samej cisplatyny, cisplatyna / 5-fluorouracylu / hydroksymocznik i hydroksymocznik sam) , Ogólny współczynnik przeżywalności był znacząco wyższy w 2 grupach otrzymujących schematy zawierające cisplatynę.

W innym badaniu GOG, u pacjentów z niewydolnością masywne IB przydzielono losowo do jednej tylko promieniowania lub ich kombinacji tygodniowego cisplatyna i promieniowanie. Wszyscy pacjenci mieli adiuwanta histerektomii. Zarówno przeżycia wolnego od choroby i ogólny wskaźnik przeżycia były istotnie wyższe w grupie terapii kombinowanym po 4 latach obserwacji.

Na podstawie wyżej wymienionych wyników badań, stosując chemioterapię na bazie cisplatyny w połączeniu z promieniowaniem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy, teraz jest rozsądnym rozwiązaniem.

serwis laptopów gdynia - autor artykułu