herbaty w drewnianym pudelku

herbaty w drewnianym pudelku skuteczne ustawienie celem jest druga część. Wymaga to ustalenia celów wydajności dla jednostek i zespołu, kamieni milowych i wskaźników, które zostaną wykorzystane do oceny postępu, trzymać ludzi odpowiedzialności i zysku wydajności.https://uwazneludki.pl/ Z wielką komunikacji i jasnych celów wydajności będzie przejść długą drogę w kierunku zmniejszenia niepotrzebnych niejasności pracowników.Klimatyzacja

Być uczciwym

To nie znaczy, traktowanie ludzi to samo. Chcesz tylko traktować ludzi tak samo jeśli chodzi o stworzenie warunków, w których oczekiwania są jasne i możliwości są otwarte dla wszystkich. Poza tym, Twój cel musi być wykorzystanie nagrody i uznanie, w zależności od wydajności. Żeby być w porządku to także być przejrzyste. Pracy w temperaturach powyżej pokładzie, uniknąć gry polityki, uniknąć gry faworytów i mieć pewność, że ludzie zawsze są jasne, jak zrobiłeś swoje decyzje. Pracownicy nigdy nie powinien być zaskoczony czymś, co robisz w pracy.

herbaty w drewnianym pudelku

Jednym istotnym kluczem do bycia nie tylko sprawiedliwe, ale są postrzegane jako sprawiedliwe, jest umożliwienie ludziom głos w kształtowaniu decyzji, które ich dotyczą. Czasami nie jest to możliwe i trzeba bardzo szybko podejmować decyzje, czy należy podejmować decyzje, które nie nadają się do dyskusji z podwładnymi. W takich przypadkach, trzeba jeszcze być absolutnie przejrzyste. Wytłumacz się lub będą one wyciągnąć własne wnioski (i nie będzie dokładna). Ideałem jest jednak uczestnictwo - dając ludziom prawdziwą własność. Kiedy jest czas, zbiera uwagi i wziąć to na poważnie. Czemu? Kiedy ludzie czują, że rzeczywiście miał prawo głosu w procesie są gotowi zaakceptować niekorzystne efekty znacznie więcej niż wtedy, gdy oni nie wierzą, że miał głos. To jest ogromnie silnym bodźcem, aby dążyć do uczestnictwa.

stay Positive

Pozytywne emocje (podobnie jak negatywne emocje) są zaraźliwe.

koncentratory tlenu do wynajęcia - autor artykułu