herbaty galeria baltycka

herbaty galeria baltycka

To połączenie jest szczególnie silna, gdy oprawca i forma torturowała dyad i "Współpraca" w rytuałach i tortur (na przykład, gdy ofiara jest zmuszany do wyboru narzędzi tortur i rodzajów mąk być zadane lub wybierać między złem).

Psycholog Shirley Spitz oferuje ten potężny przegląd sprzecznego charakteru tortur w seminarium zatytułowanym "Psychologia torturom" (1989):

tanie parapety wewnętrzne

"Tortury to obsceniczność tym, że łączy się to, co jest najbardziej prywatnym, co jest najbardziej publicznego. Tortury pociąga za sobą całą izolację i skrajną samotność prywatności w żadnym zwykłym bezpieczeństwa zawarty w niej ... Tortury pociąga za sobą jednocześnie wszystkie ekspozycję samodzielne z całkowicie publicznego z żadnego z jego możliwościami koleżeństwa lub wspólnych doświadczeń. (obecność wszechmocny innych, z którymi łączą się bez zabezpieczenia z innymi intencje łagodnych).

Kolejnym obsceniczność tortur jest inwersja to sprawia, intymnych relacji międzyludzkich. Przesłuchanie jest formą spotkania społecznej, w której normalne zasady komunikowania się, odnoszenia, intymności są manipulowane. Potrzeby zależnościami są wywoływane przez przesłuchującego, ale nie tak mogą być spełnione w bliskich związkach, ale aby osłabić i mylić. Niepodległości, która jest oferowana w zamian za "zdradę" jest kłamstwem. Milczenie jest celowo błędnie albo jako potwierdzenie informacji lub winy za "współudział".

Tortury łączy pełną upokarzającej ekspozycję przy zupełnej wyniszczającej izolacji. Produkty końcowe i wyniku tortur są bliznami i często zrujnowanych ofiarą i pusty ekran fikcji władzy. "

Opętany przez niekończące rozmyślań, obłąkany od bólu i kontinuum bezsenność - ofiara ustępuje, rzuca wszystko ale najbardziej prymitywnych mechanizmów obronnych: podział, narcyzmu, dysocjacji, identyfikacji projekcyjnej, introjekcji i dysonansu poznawczego.

- autor artykułu