herbaty na uspokojenie

Trzy główne czynniki były postulowane wpływać na rozwój SIL niskiej jakości do SIL wysokiej jakości. Należą do nich rodzaj i czas trwania infekcji wirusowej, z typów HPV wysokiego ryzyka i przetrwałego zakażenia przewidują większe ryzyko progresji; gospodarzem warunkach, które odporności na kompromis, takich jak porodów lub złego stanu odżywienia; oraz czynniki środowiskowe, takie jak palenie tytoniu, stosowania doustnej antykoncepcji lub niedoborów witaminowych. Ponadto, różne czynniki, w tym ginekologiczne wieku menarche, wiek pierwszego stosunku, a liczba partnerów seksualnych, co znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.

Opieka medyczna:

Leczenie raka szyjki macicy zależy od stadium choroby. Na wczesnym stadium raka inwazyjnego, operacja jest leczeniem z wyboru. W bardziej zaawansowanych przypadkach, promieniowanie w połączeniu z chemioterapią jest obecny standard opieki. U pacjentów z chorobą rozsianą, chemioterapii lub radioterapii zapewnia objawów łagodzenia. Leczeniem z wyboru w leczeniu choroby etap Ia jest operacja.

Etap IB i IIA

U pacjentów z chorobą lub IB stadium IIA, możliwości leczenia są albo połączone radioterapii z brachyterapii lub radykalnej histerektomii z obustronnym limfadenektomii miednicy.

Większość badań retrospektywnych wykazano równoważne wskaźniki przeżycia dla obu zabiegów, chociaż takie badania są zwykle wadliwa z powodu błędu selekcji pacjentów i innych czynników mieszanek. Jednak niedawne randomizowane badanie wykazało identyczne całkowite i wolne od choroby wskaźnik przeżywalności.

Jakość z eksploatacji danych, w szczególności w obszarze psychoseksualnego, jest stosunkowo skąpe.

Pooperacyjna radioterapia miednicy zmniejsza ryzyko wznowy u pacjentów z czynnikami wysokiego ryzyka.

Niedawne badanie z randomizacją wykazano, że u pacjentów z parametrial zaangażowanie, pozytywne węzłów miednicy lub dodatnich marginesów chirurgicznych móc korzystać z pooperacyjnej chemioterapii zawierającej połączeniu cisplatyny i promieniowania miednicy.

konsultantka w avon - autor artykułu